Tataari (kieliversio)

Kaderle millätdäş,

atnaraskönne Noyabr ayınıñ 5. dä säat 15:00 da, mä­hal­lä yor­tı­nıñ bäy­räm za­lın­da, Fred­ri­kin­ka­tu 33 A, 00120 Helsinki, zur kü­läm­dä mil­li çäy ki­çä tär­tip­lä­nä­çäk.

 

Mäs­käü­dän kil­gän ku­nak­la­rı­bız Re­na­ta İl­ya­so­va vä Ri­fat İl­ya­sov bez­gä kon­sert täk­dim itä­çäk­lär.

 

Ta­tar cır-moñ dä­ry­asın­da läz­zät­lä­ner­gä kü­bäü­läp huş kil­de­gez!

 

Baş­ka fäa­li­yät:

Fo­to-rä­sem­när ka­rau tü­gä­rä­ge dä­vam itä ko­çat­na­kön­ne 24.11. säat 17:30 da, mä­hal­lä yor­tı­nıñ klub bül­mä­sen­dä, 4. kat.

 

İhtiram belän
FTB
Başkarma