Tataari (kieliversio)

Ka­der­le mil­lät­däş

 

At­na­ras­kön­ne No­yabr ayı­nıñ 5. dä sä­at 15:00 da, mä­hal­lä yor­tı­nıñ bäy­räm za­lın­da, Fred­ri­kin­ka­tu 33 A, 00120 Helsinki, zur kü­läm­dä mil­li çäy ki­çä tär­tip­lä­nä­çäk.

 
Mäs­käü­dän kil­gän ku­nak­la­rı­bız Re­na­ta İl­ya­so­va vä Ri­fat İl­ya­sov bez­gä kon­sert täk­dim itä­çäk­lär.

 
Ta­tar cır-moñ dä­ry­asın­da läz­zät­lä­ner­gä kü­bäü­läp huş kil­de­gez!

 
Baş­ka fäa­li­yät:
Fo­to-rä­sem­när ka­rau tü­gä­rä­ge dä­vam itä ko­çat­na­kön­ne 24.11. säat 17:30 da, mä­hal­lä yor­tı­nıñ klub bül­mä­sen­dä, 4. kat.

 
İh­ti­ram be­län
FTB
Baş­kar­ma